Home IT-data Klyngeanalyse

Klyngeanalyse

   

En klyngeanalyse har til formål at inddele respondenterne i klynger, hvor respondenterne indenfor klyngerne har ensartede vurderinger og hvor der mellem klyngerne er stor forskel i vurderinger.

Ved hjælp af klyngeanalyse kan man finde frem til grupperinger i dataene, som ellers ikke ville komme frem.

Klyngeanalyse kan f.eks. bruges til at finde frem til forskellige segmenter i et marked.

Home Sitemap Kontakt Søg